Fondai

Investicijos į nuomos pajamas generuojančių komercinių nekilnojamojo turto objektų įsigijimą ir valdymą, komercinių nekilnojamojo turto projektų vystymą.

Veiklos pradžia – 2021 01 25.
Fondo forma ir tipas – Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas KIS.
Fondo planuojamas dydis – 40 000 000 EUR.
Veiklos trukmė  –  5+3 metai.
Tikslinė investicijų grąža –  12-15 proc.
Turto saugotojas – Swedbank.

Union Funding Solutions Fund I

Union Funding Solution Fund

Investicijos į privačių įmonių išleistus skolos vertybinius popierius.

Veiklos pradžia – 2021 05 31
Fondo forma ir tipas – Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas KIS.
Fondo planuojamas dydis – 30 000 000 EUR.
Veiklos trukmė – Neterminuotas
Tikslinė investicijų grąža – 8-10 proc.
Turto saugotojas – Swedbank.

Union Special Situations Fund

Union Special situations

Steigiamas.

Fondo forma ir tipas – Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas KIS.
Fondo planuojamas dydis – 30 000 000 EUR.
Veiklos trukmė 5+3 metai.
Tikslinė investicijų grąža 10-12 proc.
Turto saugotojas – Swedbank.

Scroll to top