Union Funding Solutions Fund I

Strategija – Investicijos į privačių įmonių išleistus skolos vertybinius popierius.Veiklos pradžia – 2021 05 31
Fondo forma ir tipas – Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas KIS.
Fondo planuojamas dydis – 30 000 000 EUR.
Veiklos trukmė – Neterminuotas
Tikslinė investicijų grąža – 8-10 proc.
Turto saugotojas – Swedbank.

Scroll to top