Pradžia

Union Asset Management

Lietuvos banko licencijuota investicijų valdymo įmonė, valdanti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Fondai

Union CORE Fund

Union RE Core
Fund I

Komercinio nekilnojamojo turto nuoma, vystymas

Union Funding Solution Fund

Union Funding Solutions Fund I

Investicijos į privačių įmonių išleistus skolos vertybinius popierius

pexels-jeremy-bishop-2422914

Axia Capital
Fund

Fondas investuoja į vertybinius popierius ir kitas finansines priemones, kurios yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų fundamentalia verte

Union Special situations

Union Special Situations Fund

Steigiamas

Naujienos

Scroll to top